جعبه پیام

[vc_row css=”.vc_custom_1487831900615{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column]

پیغام اطلاعات

[vc_message css=”.vc_custom_1575050819857{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message message_box_style=”3d” style=”square” css=”.vc_custom_1575050832342{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message style=”round” css=”.vc_custom_1575050838813{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487831906247{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column]

پیغام هشدار

[vc_message message_box_style=”solid” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” css=”.vc_custom_1575050853614{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message style=”square” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” css=”.vc_custom_1575050860257{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”round” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” css=”.vc_custom_1575050867425{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487831924794{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column]

پیغام موفقیت

[vc_message message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” css=”.vc_custom_1575050875460{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message style=”square” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” css=”.vc_custom_1575050882013{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message style=”round” message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” css=”.vc_custom_1575050889996{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487831918334{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column]

پیغام ارور

[vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-circle” css=”.vc_custom_1575050897063{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message style=”square” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-circle” css=”.vc_custom_1575050902751{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][vc_message message_box_style=”3d” style=”round” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-circle” css=”.vc_custom_1575050910374{margin-top: 24px !important;}”]من باکس پیغام هستم. روی دکمه ویرایش کلیک کنید و  متن آن تغییر دهید[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

X